Úvěry pro podnikatele

Začínající podnikatelé

Online žádost
slide01

Úvěr se zástavou nemovitosti pro začínající podnikatele

Úvěry pro začínající podnikatele jsou určeny klientům, kteří mají zajímavou obchodní vizi nebo podnikatelský nápad, ale nemají dostatek financí, aby mohli začít s jeho realizací. Nezáleží na tom, v jakém oboru chcete začít podnikat nebo jak velký je váš podnikatelský záměr. Ani nevadí, že dosud nemáte žádnou podnikatelskou historii. Stačí, kdy nám svou vizi představíte prostřednictvím stručného a přehledného podnikatelského plánu. Pak již nic nebrání tomu, abyste si u naší společnosti mohli vyřídit úvěr dle vašich představ. Pokud nevíte, jak takový podnikatelský plán vypadá a co by měl obsahovat, můžete se inspirovat následujícím seznamem základních bodů uvedeným níže.

Podnikatelský plán

IDENTIFIKACE SUBJEKTU

Jakou formu podnikatelského subjektu jste pro svůj záměr zvolili? (osoba samostatně výdělečně činná, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, atd.) Jaké jsou Vaše další identifikační a kontaktní údaje? (název, sídlo, identifikační číslo (IČ), kontaktní adresa, kontaktní email, telefonní kontakt, atd.)

POPIS PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI

V další části podnikatelského plánu by měla být uvedena příležitost nebo mezera na trhu, které hodláte svým záměrem využít. Mimo to by zde mělo být uvedeno, jaké máte předpoklady v daném oboru uspět (předchozí zkušenosti, kurzy, certifikace, vzdělání, atd.).

PRODUKTY A SLUŽBY

Jaké produkty či služby budete na trh dodávat. V čem mohou být Vaše produkty a služby pro zákazníky oproti konkurenci zajímavější? V čem se Vaše produkty a služby od konkurence odlišují a v čem jsou výjimečné? Jaké další konkurenční výhody máte k dispozici?

MARKETING - ZÁKAZNÍCI

Kdo jsou Vaši potenciální zákazníci a kdo může Vaše produkty a služby využít? Koho chcete na trhu oslovit? Jakým způsobem oslovíte a získáte nové zákazníky? Jakých marketingových nástrojů a strategií hodláte využít?

PRŮZKUM TRHU A ANALÝZA KONKURENCE

Které konkurenční společnosti nabízí stejné nebo podobné produkty či služby? V čem jsou konkurenční produkty či služby pro zákazníky zajímavé? V čem byste mohli konkurenci předčit? Jaké konkurenční výhody máte k dispozici?

POSTUP REALIZACE

Jaké kroky a činnosti musíte učinit jako první? Co bude potřeba udělat následně, aby se Váš projekt mohl začít rozvíjet? Jak budou jednotlivé činnosti po sobě následovat a jak na sebe budou navazovat?

FINANČNÍ PLÁN

Jaké budou počáteční vstupní výdaje? Z jakých zdrojů je budete financovat (vlastní zdroje, cizí zdroje, úvěry, atd.)? Jaké budou následné provozní náklady? Jaké objemy zakázek a tržby očekáváte? Jaký je optimistický, realistický a pesimistický výhled Vašich budoucích podnikatelských příjmů?

RIZIKA A HROZBY

Jaké potenciální vnější okolnosti by mohly mít nepříznivý vliv na úspěšnou realizaci Vašeho podnikatelského záměru? Jakým způsobem byste mohli na tyto vnější vlivy reagovat? Jak byste mohli nepříznivým vnějším vlivům předcházet?

SHRNUTÍ A ZÁVĚR

Jaké jsou předpoklady úspěchu Vašeho projektu? Jaké budou první kroky při jeho realizaci? Jaký je ideální cíl vašeho projektu? Jaký je přepokládaný realistický vývoj Vašeho podnikání?

Jaké podnikatelské úvěry vám můžeme nabídnout

Dlouhodobý

anuitní úvěr se splatností až 20 let

zjistit více

střednědobý

úvěr s částečnou splátkou

zjistit více

krátkodobý

úvěr
bez splátek

zjistit více

Kontokorent

se splátkou
úroku

zjistit více

Proč si vzít podnikatelský úvěr právě u nás?

icon-why-01

Rychlé vyřízení úvěru již do 48 hodin

icon-why-02

Jednoduché a transparentní podmínky

icon-why-03

Bezúročné předčasné splacení úvěru

icon-why-04

Individuální přístup při potížích se splácením